Ολανζαπίνη

“Ladies and gentlemen…”

Είμαι το σύμβολο
Είμαι η σωτηρία
Είμαι το κρέας του χασάπη

Είμαι η τιμωρία
Είμαι η θυσία
Είμαι η Μαύρη Αράχνη

Είμαι το φραγγέλιο
Είμαι ο Άγιος Ανόητος
Είμαι τα σκατά του Θεού

Είμαι το σημάδι
Είμαι η μάστιγα
Είμαι ο Αντίχριστος

– D.G

1 Comment

  1. kostasdopa says

    ζυπρεξα γυρο μοσχαρισιο και τατου

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.